Experiència

A Arnau i Garcia tenim més de 15 anys de trajectòria.

Perquè l'experiència ens ha demostrat que un servei modern, honest i eficient, és la millor carta de presentació.

Serveis Juridics
Som advocats especialistes en tots aquells àmbits civils, penals i mercantils que vostè o la seva empresa pugui necessitar.
serveis fiscals
La gestió i l'assessorament fiscal d'empreses i particulars constitueix una de les nostres principals activitats.
serveis laborals
El nostre equip de professionals treballa per facilitar les obligacions de la seva empresa i la legislació laboral.
serveis comptables
A Arnau i Garcia l'ajudarem a aconseguir que la comptabilitat sigui l'instrument de control i gestió que necessita.